Regression
 

Regression betyder att gå tillbaka i tiden. Man kan gå tillbaka i tiden i det här livet och till tidigare liv.
Jag vägleder dig ner i djup avslappning, hypnos, ett förändrat medvetande. Ner till det undermedvetna där alla dina minnen finns lagrade. Där finns möjlighet att verkligen kunna få hjälp med att läka det du har varit med om.
Vi går tillbaka till ursprunget och där får du förstå, se, lösa upp och komma vidare i ditt liv.
Läker både i det här och tidigare liv.
Exempel: Självkänsla, ångest, fobier, migrän, diffusa kroppsliga smärtor.....
Du är hela tiden medveten om vad som händer, du ger aldrig upp den fria viljan. 
Man kan välja att gå tillbaka till något tidigare liv som är viktigt att se, för att det påverkar ens liv idag.
Eller att gå till ursprunget/ingångspunkten för ett speciellt problem.
Jag är speciellt intresserad av dig som har ett specifikt problem.
Jag är utbildad hos Maria Nylow.