Atlantiskt Orakel
 
Jag är Atlantean Oracle och Atlantean Master Oracle utbildad av Maria Nylow. Det är en ny sorts medium på en helt annan frekvens och med ett helt annat syfte än traditionellt, jag kan hjälpa dig med budskap och information som kan vara viktigt för dig för att utvecklas andligt och personligt.

Jag förmedlar endast energi från den högsta dimensionen.

Min mediala kraft från förr har släppts loss för att vara kanal för högre information, en kanal för information, kunskap och visdom som jag var menad att vara i denna nya tid, där vi alla behöver samarbeta och bidra med våra gåvor och hjälpa andra och för jordens uppstigning.

Jag är en medskapare i kärlekens manifestation.