Livscoaching
 

Livscoaching handlar om att hjälpa andra att hjälpa sig själva- att bidra till att människor mår bättre. Livscoaching innebär för oss att frigöra en individs fulla potential för att kunna nå de mål och liv som önskas. Livscoaching ökar möjligheten att se sammanhang och ger nya perspektiv samt stimulerar ett positivt tänkande. Individens mål och intressen står i centrum och att individen själv har alla svar på sina utmaningar inom sig.

Livscoachen tillhandahåller verktyg och stöder individen att dels hitta sina svar, dels att våga ta de nödvändiga stegen mot önskad förändring. Livscoaching utgår från dagens situation och blickar framåt: "Vad kan du göra nu?""Om det är en för stor skillnad mellan vår längtan efter hur vi skulle vilja leva och hur vårt liv faktiskt ser ut. Om de här två pusselbitarna inte alls passar ihop, då mår vi ofta dåligt mentalt, själsligt och andligt men även fysiskt. När vi har så mycket omkring oss och när allting går, görs, och tänks allt snabbare, är det ännu viktigare att inte tappa bort sig själv i allt brus."