Usui Holy Fire Reiki
 

Reiki är en kraftfull friskvårds metod med ursprung från Japan, Tibet, Egypten och Atlantis.
Reiki är en effektiv behandlingsmetod vid till exempel smärta och stress, ångest och fysiska och mentala spänningar. Reiki arbetar med kroppens naturliga läkningsprocesser och fyller på energiförrådet
Energin förmedlas från den högsta dimensionen av ljus och kärlek.

Usui Holy Fire Reiki är en ny metod som introducerats av William Lee Rand, den är mjuk men ändå mycket kraftfull och kan ge rening, helande kraftpåfyllning och väledning.
Holy har i det här sammanhanget inget med religionens helig att göra utan betyder här HELHET

Egenskaper hos Holy Fire:
Respekterar alltid den fria viljan
Helar djupt och snabbt
Helar relationer
Friger oro och ersätter med trygghetskänslor
Ger sponant vägledning
Kan utveckla tålamod, självförtroende, tillit, glädje och lugn